Yangına Dayanıklı Kepenk

Yangına dayanıklı kepenk sistemleri; Türkiyede 19/12/2007 tarihinde resmi gazetede yayınlanan "Binaların yangından korunması hakkında yönetmelik" gereği yangından korunma sistemlerinin uygulanması zorunlu hale geldiği için Yangına dayanıklı kepenk ihtiyaç duyulmuştur.

Yangına dayanıklı kepenk sistemleri genellikle yangın tehlikesi bulunan mekanlarda kullanılmaktadır. Yangın patlama ve benzeri etkenlerden korunmanın en önemli olduğu mekanlar için tasarlanmış en iyi çözüm olarak alevlerin başladığı yer ile korunması gereken alan arasında emniyet bariyeri  görevi sağlayarak tahliyelerde büyük avantaj sağlamaktadır.

Yangına dayanklı kepenkler üzerindeki ısıya duyarlı parça sayesinde veya alarm sistemlerine bağlı olarak otomatik kapanmaktadır. Yangına dayanımlı kepenk bulunduğu yerde içeride ve dışarıda oluşabilecek herhangi bir yangın anında 181 dakika boyunca yangının yayılmasını engelleyerek güvenliği sağlamaktadır. Yangına dayanıklı otomatik kepenk günlük kullanım için uygun değildir. Yangın esnasında alarm verilmesi durumunda kapanarak yangın yayılması önler. Sesli ikaz sistemi sayesinde kapılar yangın esnasında kapanır. Kapıların mevcut ağırlıkları nedeniyle normal kepenk sistemleri gibi sık açılıp kapatılarak kullanılamaz. Kapılar yangın baskın terör vb. gibi güvenlik zaafiyeti olmuş acil durumlarda çalıştırılmaktadır.

Yangın kapılı kepenkler yangına dayanıklılık ve özel yönetmeliklere tabi olacak şekilde müşteri talepleri ile üretilmektedir. Yangına dayanıklı kepenkler naturel yani boyasız olarak hazırlanmaktadır. Üretim ölçüleri müşteri taleplerine bağlı olarak küçük işletmelerden ticari şirketlere ve çok büyük endüstriyel yapılara kadar bir çok alanda değişiklik göstermektedir.

Yangına dayanıklı otomatik kepenk sistemleri üretim aşamasında genişlik ve yükseklik ölçülerine bağlı şekilde özel firmamızın programlarında hesaplanır ve uzman mühendislerimiz tarafından üretime alınır.

KCC Yangına dayanımlı kepenklerin standartlara uygunluğu UKAS akredite test laboratuarlarınca STN EN 1634-1/AC: 2007 test yöntemine göre test edilmiş sertifikalandırılmıstır. Bu doğrultuda yangın direnme testine göre; E180-CO /EW 15-CO sınıfında yer almakta olup bütünlüğünü 181 dakika süreyle koruduğunu ispatlamıştır.

Kategori: Yangına Dayanıklı Kepenk